en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Výzkumné projekty

Pracovníci výzkumného ústavu se podílí na řešení celé řady výzkumných projektů (TA ČR, GA ČR, MPO ČR, MŠMT ČR, MŽP ČR, MZe ČR a EC) a to jako koordinátor projektu nebo řešitel projektu.

Přehled projektů (k 1. 9. 2017)