en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.

Geotechnika a hydrogeologie

Thumb

V oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb.
Více

Akreditovaná zkušeb. laboratoř

Thumb

Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.
Více

Autorizovaná osoba

Thumb

Certifikace stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí.
Více

Technologické procesy
a diagnostika

Thumb

Zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, zpracování studií proveditelnosti...
Více

Výzkum, vývoj a správa informací

Thumb

Poradenství a odborná pomoc podnikatelským subjektům, v rámci severozápadních Čech.
Více

Ekologické centrum Most
a Kralupy nad Vltavou

Thumb

Otevřené informační středisko o životním prostředí, které funguje již od roku 2000.
Více

Aktuálně

29.5.2018 - Protinávrhy akcionářů k bodu č. 4 pořadu jednání řádné valné hromady konané dne 15.6.2018.

11.5.2018 - Společnost VÚHU a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15. června 2018 od 10.00 hodin v Mostě, v sídle společnosti.

28.3.2018 - V rámci Týdne inovací pořádá společnost VÚHU a.s. doprovodnou událost s názvem Realizace protiprašných opatření v uhelných provozech.

21.3.2018 - Společnost VÚHU a.s. nabízí stipendijní program.
Více informací.

uhlí