en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Valná hromada

Představenstvo společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01, IČ 44569181 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15. června 2018 od 10.00 hodin v Mostě, v sídle společnosti.

Dokumenty ke stažení:
Pozvánka na valnou hromadu
Jednací řád valné hromady
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2017
Návrh na určení auditora na období roku 2018
Návrh změny stanov společnosti
Návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování