en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Výzkum, vývoj a správa informací

Útvar Výzkum, vývoj a správa informací (VVSI) byl založen v roce 1997 jako organizační jednotka Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., se zaměřením na podporu, poradenství a odbornou pomoc podnikatelským subjektům, zejména malým a středním, v rámci severozápadních Čech.

Původní aktivity byly směrovány na provoz podnikatelského inkubátoru, vybudovaného za finanční pomoci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a dále na transfer progresivních technologií a řízení lidských zdrojů.

V současné době má, kromě činností spojených s provozem podnikatelského inkubátoru, převážná část aktivit útvaru VVSI interní charakter se zaměřením na projektovou činnost v oblasti VaVaI. Jedná se především o monitoring národních a mezinárodních dotačních programů, asistenci při zpracování a podávání výzkumných projektů a jejich následnou administraci.

Vedoucí útvaru Výzkum, vývoj a správa informací: Ing. Pavel Schmidt (tel: 728 756 864)