en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Patenty, užitné vzory

V rámci aplikovaného výzkumu a spolupráce s podnikatelskou sférou je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. majitelem či spolumajitelem několika patentů, užitných vzorů a ochranných známek (viz on-line databáze Úřadu průmyslového vlastnictví).

Přehled užitných vzorů, patentů a ochranných známek