Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Archiv výběrových řízení

19.5.2017 - Společnost VÚHU a.s. nabízí volnou pracovní pozici - technik Ekologického centra Most pro Krušnohoří.

13.10.2016 - nabízí VÚHU a.s. volnou pracovní pozici - technik - manažer projektu.


Dne 2.6.2016 vyhlašuje ředitel společnosti výběrové řízení na rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů v budově B.
Lhůta pro podání je 8.6.2016 do 10.00 hod., součástí nabídky je technická zpráva a výkaz materiálu.


Dne 25.4.2016 vyhlašuje ředitel společnosti poptávkové řízení na poskytnutí vzdělávání zaměstnanců v programu Autodesk Infrastructure Design.
Lhůta pro podání je 29.4.2016 do 13.00 hod., součástí nabídky je čestné prohlášení.


Dne 21.4.2016 vyhlašuje ředitel společnosti výběrové řízení na zajištění kontinuálního monitoringu hladiny podzemní vody na pozorovacích vrtech v prostoru Slatinice a Vršany.
Lhůta pro podání je 2.5.2016 do 10.00 hod., součástí nabídky je prohlášení nabízejícího a čestné prohlášení.


Dne 29.2.2016 vyhlašuje ředitel společnosti výběrové řízení na provedení vrtných prací na výsypce Slatinice.
Předmětem je realizace pěti inklinometrických vrtů, dvou hydrogeologických pozorovacích vrtů a jednoho širokoprofilového vrtu - viz specifikace.
Lhůta pro podání je 10.3.2016 do 11.00 hod., součástí nabídky je prohlášení nabízejícího a čestné prohlášení.


Dne 24.11.2015 vyhlašuje ředitel společnosti výběrové řízení na zajištění dodávky měřicího systému.


Dne 16.7.2015 vyhlašuje ředitel společnosti výběrové řízení na zajištění dodávky a montáže akce „Odprášení pasových dopravníků PS160-VS161 a PS161-VS162 včetně dodání a montáže obslužné lávky PD158“.
Specifikace dodávky zde (.zip).
Lhůta pro podání je do 21.7.2015 do 12.00 hodin, součástí nabídky je prohlášení nabízejícího a čestné prohlášení.

Aktuálně

Dne 9. června 2017 od 10.00 hodin se koná řádná valná hromada - více informací.uhlí