en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Valná hromada

Zápis z řádné valné hromady ze dne 9.6.2017
- Příloha č. 1 – Jednací řád
- Příloha č. 2a) – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2016 a nerozděleného zisku minulých let
- Příloha č. 2b) – Zpráva o vztazích za rok 2016
- Příloha č. 3 až 6 – Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí radyŘádná valná hromada rozhodla dne 9.6.2017 o výplatě dividend ve výši 360,-- Kč na 1 akcii před zdaněním (rozdělení zisku vytvořeného za rok 2016 a nerozděleného zisku minulých let).
V souvislosti s výplatou dividend za rok 2016 Vám podá upřesňující informace kancelář ředitele společnosti (Ing. Yveta Winklerová, mobil: +420 724 243 017, tel.: +420 476 208 610)

Oznámení o výplatě dividend
Přihláška o dividendu