en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.

Geotechnika a hydrogeologie

Thumb

V oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb.
Více

Akreditová zkušební laboratoř

Thumb

Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.
Více

Autorizovaná osoba

Thumb

Certifikace stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí.
Více

Technonologické procesy
a diagnostika

Thumb

Zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, zpracování studií proveditelnosti...
Více

Podnikatelské
a inovační centrum

Thumb

Poradenství a odborná pomoc podnikatelským subjektům, v rámci severozápadních Čech.
Více

Ekologické centrum Most
a Kralupy nad Vltavou

Thumb

Otevřené informační středisko o životním prostředí, které funguje již od roku 2000.
Více

Aktuálně

Dne 2.6.2016 vyhlašuje ředitel společnosti výběrové řízení na rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů v budově B.
Lhůta pro podání je 8.6.2016 do 10.00 hod., součástí nabídky je technická zpráva a výkaz materiálu.


Dne 25.4.2016 vyhlašuje ředitel společnosti poptávkové řízení na poskytnutí vzdělávání zaměstnanců v programu Autodesk Infrastructure Design.
Lhůta pro podání je 29.4.2016 do 13.00 hod., součástí nabídky je čestné prohlášení.


Dne 21.4.2016 vyhlašuje ředitel společnosti výběrové řízení na zajištění kontinuálního monitoringu hladiny podzemní vody na pozorovacích vrtech v prostoru Slatinice a Vršany.
Lhůta pro podání je 2.5.2016 do 10.00 hod., součástí nabídky je prohlášení nabízejícího a čestné prohlášení.


14.4.2016 - nabízí VÚHU a.s. volnou pracovní pozici - analytický chemik.


Archiv výběrových řízení

uhlí